Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
(Po-Pá, 9-18 hod.)
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 25,00 € bez DPH a máte dopravu ZADARMO
 1. Úvod
 2. OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti
Ing. Eva Mrkusová  so sídlom Záhradkářská 12, 696 18 Lužice u Hodonína, Česká republika, ktorá je podnikateľským subjektom zapísaným v Živnostenskom registri Mestského úradu v Hodoníne s IČ 1097695 a je registrovaným platcom DPH s DIČ 7559134055, pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.malachitovaskrinka.sk

1. Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež VOP) platia pre nákup v internetovom obchode www.malachitovaskrinka.sk, upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi provozovatelom Ing. Evou Mrkusovou, so sídlom Záhradkářská 12, Lužice, Česká republika, IČ: 01097695, DIČ 7559134055 (ďalej len "Predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "Kupujúci").

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.


2. Definícia

2.1. Predávajúci
Predávajúcim je Eva Mrkusová, IČO: 01097695, so sídlom Záhradkářská 12, Lužice, Česká republika. Podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri MÚ Hodonín, je registrovaným platcom DHP s DIČ 7559134055.

2.2. Kupujúci
Kupujúcim je spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov predáva Predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník a zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, obidva v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

2.3. Spotrebiteľská Zmluva

Zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. Predávajúci.

3. Spracovanie osobných údajov

Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho. Viac informácií k takémuto spracovaniu nájdete TU.
Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi Kupujúcich sa riadi zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR. Kupujúci svojím slobodným rozhodnutím (stlačením tlačidla OBJEDNAŤ) dáva najavo, že si je vedomý všetkých vyššie uvedených skutočností a súhlasí s ďalším spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodnej činnosti prevádzkovateľa tohto eshopu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, máte právo na prístup k údajom a patrí Vám ochrana práv v rozsahu stanovenom zákonom. Tento súhlas môžete kedykoľvek písomne ​​odvolať. Osobné údaje budú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta budú uchovávané a nebudú prístupné aplikáciami tretích osôb. Kupujúci poskytnutím uvedených osobných údajov a odkliknutím potvrdzujúci ikony dobrovoľne súhlasí s tým, aby údaje poskytnuté v rozsahu, ktoré v konkrétnom prípade vyplnil alebo ktoré boli o ňom získané na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy či v rámci prehliadania internetových stránok prevádzkovateľa, boli spracované Prevádzkovateľom a Predávajúcim, ktorej údaje sú uvedené v Preambule týchto podmienok, ako správcom za účelom ponúkania služieb a produktov správcu, zasielanie informácií o činnosti správcu, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing) podľa zákona č. 480/2004 Zb. , na dobu do odvolania tohto súhlasu (napr. zaslaním ľubovoľnej správy na email: info@malachitovaskrinka.cz). Spracovaním vyššie uvedených osobných údajov môže správca poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Správca týmto informuje subjekt údajov a poskytuje mu výslovné poučenie o právach vyplývajúcich zo zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, tj. Najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov správcovi je dobrovoľné, že subjekt údajov má právo k ich prístupu , má právo vyššie uvedený súhlas kedykoľvek písomne ​​odvolať na adrese správcu a ďalej má právo v prípade porušenia svojich práv obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov a požadovať primeranú nápravu, ktorou je napr. zdržanie sa takého konania správcom, odstránenie vzniknutého stavu, poskytnutie ospravedlnenia , vykonanie opravy či doplnenie, zablokovanie, likvidácia osobných údajov, zaplatenie peňažnej náhrady, ako aj využitie ďalších práv vyplývajúcich z § 11 a 21 tohto zákona. Pokiaľ si Kupujúci praje opraviť osobné údaje, ktoré o ňom Prevádzkovateľ alebo Predávajúci spracováva, môže ho o to požiadať na emailovej adrese info@malachitovaskrinka.cz alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese Prevádzkovateľa alebo Predávajúceho.

4. Objednávka a uzatvorenie zmluvy


Kupujúci je oprávnený objednať tovar u Predávajúceho skrze objednávkový systém eshopu, popr. telefonicky. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky, popr. telefonickú objednávkou Kupujúceho spotrebiteľom a prijatím objednávky Predávajúcim. Toto prijatie Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú Zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku, pričom kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v jazyku českom alebo slovenskom. Spotrebiteľ, ktorý má trvalé bydlisko v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, popr. ktorý je občanom členského štátu Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, potvrdením objednávky súhlasí s uzatvorením kúpnej zmluvy v českom alebo slovenskom jazyku. Po uzavretí kúpnej zmluvy nie je možné zisťovať, či pri spracovaní dát pred podaním objednávky vznikli chyby, prípadne tieto chyby opravovať. Uzavretá kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná a je po vyžiadanie Kupujúcemu prístupná v lehote 2 rokov od jej podpisu.


5. Cena a platba

Ponuka s ceny uvádzané na eshopu predajcu sú zmluvné, konečné, vždy aktuálne a platné, a to po dobu, kedy sú takto Predávajúcim v internetovom obchode ponúkané.Náklady na dopravu sú uvedené v časti "Doprava a platba". Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku nesie Kupujúci. Konečná kalkulovaná cena po vyplnení objednávkového formulára je už uvedená aj vrátane dopravného. Ako cena pri uzavretí zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim platí cena uvedená pri tovare v čase objednávania tovaru kupujúcim.

Daňový doklad na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim slúži zároveň aj ako dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je toto dohodnuté inak. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu a Predávajúci následne nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, vráti Predávajúci bezodkladne plnenia Kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota na vrátenie vynaložených prostriedkov je závislá od zvoleného spôsobu ich vrátenia, nesmie však prekročiť dobu 30 dní od okamihu, kedy táto nemožnosť vznikla. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

Dobierka - platba v hotovosti na výdajnom mieste či kurierovi.
Platba vopred bankovým prevodom, kartou.
Prodávajúci eviduje platby v bežnom režime EET.

 

6. Dodacia lehota a podmienky dodania

Predávajúci splní dodávku tovaru odovzdaním tohto tovaru kupujúcemu, alebo odovzdaním tovaru prvému dopravcovi, tým tiež prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na veci. Dostupnosť produktu je uvedená vždy v detaile tohto produktu. Dodacia lehota je závislá od dostupnosti produktu, platobných podmienkach a podmienkach dodania, a činí maximálne 30 dní. V bežných prípadoch tovar expedujeme do 2 pracovných dní od uhradenia plnej výšky kúpnej ceny. Konečný termín dodania je vždy uvedený v emaile, ktorým sa potvrdzuje odoslaní objednávky. Súčasťou dodávky nie je inštalácia zakúpeného tovaru. Spoločne so zásielkou obdrží Kupujúci daňový doklad / faktúru. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorý bude Kupujúcim hradená pri prevzatí, tj. Na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa článku IV. týchto VOP. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, tj. Od pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

Predávajúci akceptuje nasledujúce dodacie podmienky:

Zásilkovna, PPL, DPD, Slovenská pošta

V prípade výmeny tovaru v lehote 14-tich dní od zakúpenia tovaru sú Kupujúcemu účtované náklady na poštovné, a to pri každom jednotlivom zaslaní tovaru smerom ku Kupujúcemu. V prípade vrátenia tovaru Kupujúcim Predávajúcemu do 14-tich dní hradí náklady na poštovné Kupujúci. 

Adresa pre vrátenie tovaru:
 • Ing. Eva Mrkusová
  POSTE RESTANTE
  Nám. mieru 1
  908 51 Holíč 1
 • Zásilkovna 3506, Velkomoravská 415/250, TOP Drogerie ŠTELA, Lužice 696 18, Česko, na meno Eva Mrkusová.

Všetky reklamácie a možnosti vrátenia tovaru budem riešiť individuálne a k spokojnosti zákazníka. Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť. 

7. Záruka a servis

Pri predaji spotrebného tovaru je záručná doba 24 mesiacov; ak ide o predaj potravinárskeho tovaru, je záručná doba osem dní, pri predaji krmív tri týždne a pri predaji zvierat šesť týždňov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súlade s osobitnými právnymi predpismi lehota na použitie, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá. Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.
V súlade s platným právnym poriadkom Českej republiky nie je Kupujúcemu, ktorý je podnikateľom a tovar nakupuje v súvislosti s podnikaním, poskytovaná záruka na tovar mimo všeobecnú zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru pri jeho odovzdaní. Kupujúcim, ktorí sú podnikateľmi a kupujú tovar v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, je poskytovaná záručná doba 12 mesiacov.
Pre uplatnenie záručnej opravy je potrebné predložiť obstarávacia doklad (účtenka, faktúra, zmluva o lízingu), popr. záručný list. V prípade zaslania tovaru Predajcovia je nutné tovar zabaliť pre prepravu takým spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Predávajúci neposkytuje Kupujúcim pozáručný servis.

8. Reklamačný poriadok

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, má Kupujúci, v závislosti od charakteru tejto vady, pri uplatnení záruky tieto práva:

v prípade vady odstrániteľnej:
a.) právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady
b.) právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady neúmerné
c.) v prípade nemožnosti postupov uvedených v bodoch a.) a b.) má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy

v prípade vady neodstrániteľnej:
a.) právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
v prípade vady odstrániteľné, ak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave (tzn. tovar bol už 3x reklamovaný pre rovnakú chybu) alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať:
a.) právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
ak ide o iné vady neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci:
a.) právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy

Reklamáciu je možné uplatniť u predávajúceho, a to na adrese uvedené vyššie.

Reklamácia sa nevzťahujú na prípady:

 • ak vznikla porucha alebo poškodenie preukázateľne nesprávnym užívaním
 • v rozpore s návodom na použitie alebo iným nesprávnym jednaním Kupujúceho preukázateľných nedovolených zásahov do tovaru
 • na vady, ktoré vznikli bežným opotrebovaním spotrebného tovaru so stanovenou lehotou
 • použitia podľa osobitných právnych predpisov, ak je taká reklamácia uplatňovaná
 • po uplynutí tejto lehoty chyby spôsobené vplyvom živelných pohrôm

9. Ukončenie zmluvy

Vzhľadom k charakteru uzavretiu kúpnej zmluvy prostredníctvom komunikácie na diaľku, má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo odstúpiť od tejto zmluvy bez akejkoľvek sankcie v lehote 14-tich dní od prevzatia tovaru. Ďalej má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo odstúpiť od zmluvy v súlade s ust. § 53 ods. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na Kupujúceho, ktorý je podnikateľom a uzatvára kúpnu zmluvu v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou. V prípade vyššie uvedeného odstúpenia od zmluvy bude Predávajúcim zaslaná kúpna cena na bankový účet Kupujúceho, ktorý na tento účel Kupujúci Predávajúcemu oznámi. Predávajúci má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, keď Kupujúci nesplatí plnú kúpnú cenu v lehote 30-tich dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

10. Záverečné ustanovenia

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.
Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takom prípade Kupujúci môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Česká obchodná inšpekcia či spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej ODR platformy. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete tu. Než ak bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, potom predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť dostupné kontakty:

telefón +420723381870 alebo

email: info@malachitovaskrinka.cz pro vyriešenie situácie.

Lužice, 1.6.2021

 

 

Provozovatel

Ing. Eva Mrkusová
Zahrádkářská 12

696 18 LUŽICE

IČO 01097695
DIČ 7559134055

Podnikatel je zapsán v živnostenském
rejstříku MÚ Hodonín.

Malachitová skříňka e-shop s kameny, šperky z minerálů
Logo
Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
© Copyright 2019 Malachitová skříňka | design by LUCZI DESIGNE s.r.o.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk